การรับประกันสินค้า และบริการหลังการขาย

เงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันสินค้าเครื่องชงกาแฟ

  – รับประกันสินค้า 1 ปี บริการถึงที่ฟรีค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่

  – กำหนดตรวจเช็คเครื่องและเปลี่ยนซีลยางเดือนที่ 6 และเดือนที่ 12 พร้อมทั้งสอนวิธีเปลี่ยนซีลยางด้วยตนเองให้ลูกค้าหากต้องการ

  – เนื่องจากปัญหาคุณภาพน้ำเป็นปัญหาอันดับต้นๆของเครื่องชงกาแฟ จึงจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO หรือเครื่องกรองที่ให้ข้อมูลในการผลิตเพื่อใช้งานกับเครื่องชงกาแฟเท่านั้น

  – หากเกิดการขัดข้อง ทางบริษัทจะประสานงานขอข้อมูลอาการต่างๆเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน

  – หากแก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ จึงเดินทางเพื่อแก้ปัญหาที่หน้างานต่อไป

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง

  – การใช้งานเครื่องชงกาแฟในสภาพที่ไม่มีน้ำใช้เข้าเครื่องชงกาแฟ หรือไม่ต่อตรงกับระบบน้ำประปาผ่านเครื่องกรองน้ำเข้าเครื่องชงกาแฟ

  – ความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องใหม่ด้วยตัวเอง นอกเหนือจากความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายและติดตั้งเองแล้ว การรับประกันยังคงครอบคลุมส่วนอื่นอยู่

  – กรณีที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตามปกติทั่วไป หรือภัยธรรมชาติ เช่น ใช้กับวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่กาแฟและใบชา หรือ ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น

  – ชิ้นส่วนที่มีปัญหาจากการเกิดการสะสมคราบสกปรกจากการใช้งาน

  – การล้างหรือการกำจัดตะกรันในเครื่อง

  – ทั้งนี้หากเกิดกรณีที่การรับประกันไม่ครอบคลุม ทางบริษัทยังให้บริการช่วยเหลือท่านด้วยความยินดี แต่มีความจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยจะชีแจงให้ทราบเพื่อพิจารณาก่อน

การต่ออายุประกันเพิ่มรายปีถัดไปจากเดิมที่ยังไม่หมดอายุ

อัตราค่าบริการการต่อเวลาระยะรับประกันรายปีเพิ่มจากเดิมที่ยังไม่หมดอายุ

  • 8.5% ของราคาเครื่อง สำหรับการให้บริการถึงที่ (Onsite-service) 
  • 5%   ของราคาเครื่อง สำหรับการรับประกันเฉพาะอะไหล่ โดยมีค่าบริการและค่าเดินทาง

กรณีเครื่องหมดประกัน และต้องการซื้อประกันใหม่

บริษัทจะพิจารณาสภาพเครื่องและยื่นข้อเสนอให้ลูกค้าพิจารณาเป็นกรณีๆไป

เมื่อสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

– ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ และขอรับบริการให้คำแนะนำการซ่อมทางโทรศัพท์หรือวีดีโอคอลได้ โดยไม่เสียค่าบริการ

– ราคาค่าบริการซ่อม(ค่าแรง)ต่อเคส 963 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการซ่อมทั่วไปจากการใช้งานตามปกติ ไม่รวมค่าอะไหล่และค่าเดินทาง

– สำหรับการซ่อมหลายรายการหรือซ่อมใหญ่ เช่น จากภัยธรรมชาติ หรือจากการขนย้าย หรือการใช้งานไม่ปกติ การเก็บไว้นานไม่ได้ใช้งาน ที่ต้องใช้เวลาบริการมากขึ้น จะประเมินค่าซ่อมให้ทราบก่อน

– ค่าใช้จ่ายหากมีการเดินทาง จะคำนวณจากระยะทางจากบริษัทถึงจุดหมาย ระยะทาง 20 กม.แรกฟรี

ระยะทางที่เกิน 20 กม. คิดอัตรา กม.ละ 5 บาท x 2 เที่ยว (ไปและกลับ)

– ค่าที่พักต่อคืน 500 บาท เมื่อเดินทางระยะทางไกลกว่า 300 กม.หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรด้วยกัน

– ค่าบริการล้างกำจัดตะกรัน  6,500 บาท ไม่รวมค่าขนส่งหรือเดินทาง (โดยทั่วไปเมื่ออายุการใช้งานมากกว่า 3-4 ปีขึ้นไปและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่ใช้ด้วย)

– ค่าบริการติดตั้งใหม่กรณีย้ายที่ติดตั้ง 5,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางที่เกินระยะ 20 กิโลเมตร)

นอกเหนือจากรายละเอียดและเงื่อนไขในระยะเวลาที่รับประกันแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆได้ตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ:

หากบริษัทมีตัวแทนที่ให้บริการตามภูมิภาคต่างๆในอนาคต จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งการเดินทางให้บริการจะสั้นลงและจะได้ให้ความสะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น